CIA tarafından halk ayaklanması için Gene Sharp’a hazırlattığı Turuncu Devrim talimatnamesi CHP’nin seçim kampanyası oldu.

CHP, planlı devrim yöntemleriyle halkı oy vermeye değil, isyana davet ediyor. CHP, seçim kampanyasında Sırbistan, Ukrayna ve Mısır'da ABD gizli servisi CIA'nin uygulamaya koyduğu Turuncu Devrimlerin talimatnamesini takip ediyor.

SİSTEMATİK UYGULUYOR

CHP'nin alkış eylemi Turuncu Devrim uzmanı Gene Sharp'ın metotları arasında, kamusal alanda sembolik eylem metotlarından 28 ve 30 numaraya uygun düşüyor. Eski CIA görevlisi Sharp'ın 28 numaralı eylemi sembolik ses çıkarma, 30 numaralı eylemi de basit jestler yapma başlıklarını taşıyor.

AMAÇ, GERİLİMİN ARTMASI

Eylemler gözlemlendiğinde, CHP'nin Turuncu Devrim yöntemlerini sistematik olarak izleyerek giderek gerilimi arttırdığı görülüyor. Eylem sıralamasında yer alan metotlar arasında 1'den 17'ye kadar bilinen ve daha sakin eylemler yer alırken 18'inci metottan itibaren ilginç uygulamalar göze çarpıyor.

SIRADA 31 VE 35. MADDE VAR

CHP'nin ileriki günlerde 29'uncu maddedeki sembolik şikâyetlere başvuracağı ve 31 ila 35'inci maddeler arasındaki metotları uygulayarak vali, kaymakam gibi kamu görevlilerine sembolik ziyaretlerde bulunacağı tahmin ediliyor.

TURUNCU DEVRİMİ YAPTILAR

2003 Kasım'ı boyunca süren Gürcistan'daki 'Gül Devrimi' sonucunda Rusya yanlısı Eduard Şevardnadze hükümeti düşmüştü. Ukrayna'daki Turuncu Devrim sonucunda 2004 Kasım ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Viktor Yanukoviç'in kazanması karşısında rakibi Viktor Yuşçenko seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle protesto gösterileri çağrısında bulunmasıyla başladı. Seçimler yinelendi ve Yuşçenko, görevine başladı.

SOROS DA KULLANILIYOR

ABD'de bu sosyal darbelerin arkasındaki kurumlar ise Demokrat Parti'ye bağlı olan Ulusal Demokratik Enstitüsü, Cumhuriyetçi Parti'ye bağlı olan Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitü, ABD Dışişleri Bakanlığı, NED (ve USIAD (Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı – United States Agency for International Development) oldu.

Ancak bu darbelerin arkasında o ülkelerde bulunan iki önemli vakıf çok büyük rol oynadı. Bunlar Freedom House ve ABD'li işadamı George Soros'a bağlı olan Açık Toplum Enstitüsü'ydü.

GENE SHARP KİMDİR?

Sharp CIA'nin yumuşak darbe teorisyenidir. 1985'te yazmış olduğu Avrupa'nın İşgalini İmkânsız Kılmak adlı kitaba soğuk savaş teorisyeni George Kennan önsöz yazmıştır. 1987'de NATO'ya bağlı ülkelerde sivil direnişin nasıl organize edileceği konunda konferanslar verdi.


Kaynak: Banu Barlas