Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bu Kanun değişikliği kapsamında;

"Yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek bağımsız bölümler için hak sahibinin borçlanmasının gerekmesi fakat hak sahibinin borçlanma bedelini ödeyecek mali gücünün olmaması durumunda, hak sahibi adına isabet eden bağımsız birimin tapuda hak sahibi ile kurulacak olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı adına paylı mülkiyet esaslarına göre tescil edilmesi mümkün olduğundan, böyle bir durumda hak sahibinin üzerine kayıtlı ikamet edebileceği konut nitelikli başka bir gayrimenkulü yok ise bu bağımsız bölümler üzerinde hak sahibine ve hak sahibi evli ise işlem yapıldığı tarihteki eşine oturma hakkı tanınacağı" belirtilmektedir.

Yukarıda ifade edilen şekliyle; Kentsel dönüşüm başkanlığı bu kanun değişikliği kapsamında, borçlanma bedelini ödeme gücü olmayan vatandaşların ikamet amaçlı kullandığı tek konutuna ortak olmaktadır.

Genel olarak ülkemizde eski kentsel dönüşüm yasası mevcut haliyle yeterli olmayıp yeni düzenlemeler yapılması doğrudur ancak bu yeni düzenleme kapsamında aşağıda belirtilen bir hususun çok hassas ve önemli olduğunu düşünüyorum.

Şöyle ki;

Kentsel dönüşüm başkanlığı eliyle devlet tarafından yoksul ve ödeme gücü olmayan vatandaşlara hibe şeklinde destekte bulunulması en doğrusu olmakla birlikte bu yapılamıyorsa,

"BU KANUN KAPSAMINA GİREN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ADINA PAYLI MÜLKİYET ESASINA GÖRE TAPUDA TESCİL EDİLMESİ SÖZ KONUSU OLAN HİSSELERİN ÖZELLEŞTİRME VS ADI ALTINDA 3.KİŞİLERE DEVREDİLEMEZ."  benzeri bir ibare eklenmelidir.

Aksi takdirde kentsel dönüşüm başkanlığı bu vatandaşlardan aldığı hisseleri özelleştirme veya bir takım fonlar oluşturup o fonlara aktarır ve daha sonra o fonları satar veya başka bir şekilde devrederse yoksul vatandaşlar ileride bu sebeple çok büyük sıkıntıyla karşılaşabilirler.

Eğer başka bir çözüm yok ise de devletin vatandaşa ortak olarak kalması; diğer finans, fon ve kuruluşların hisse devri yoluyla vatandaşa ortak olmaması ve yoksul vatandaşların konutlarının elinden alınma riskinin ortadan kaldırılması gerekir.

Düzenlemeyi yapan ilgililerin bu konuya hassasiyet göstermesini diliyorum.

Yük.İnş.Müh. Gürsel GÜLER
Antalya Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi


Kaynak: Banu Barlas