Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Batı Akdeniz Bölge Başkanlığı görevine,  CHP Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi  de olan Gürsel Güler getirildi.

Gürsel Güler’in, Antalya il ve ilçe başkanları ile yaptığı değerlendirme toplantısının ardından şu basın bildirisi açıklama yayınlandı:

resim680033

“Dünyada gıda kaynaklı hastalık sıklığında her geçen gün artış yaşanmaktadır. Gıdalarda bulunan zararlı bakteriler, virüsler, parazit veya kimyasal katkılar ishalden kansere kadar 200’den fazla hastalıktan sorumlu tutulmaktadır. Sağlıksız gıdaların tüketimi sebebiyle gençler ve çocuklar dâhil yılda yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Bununla birlikte gıda terörünün her sektöre girişi, farklı riskler yaratması ve ekonomik yük getirmesi ulusal gıda güvenilirliğini her geçen gün tehdit etmektedir. Beslenmeye dayalı hastalıkların sağlık sistemine yük getirmesi sosyo-ekonomik gelişmeyi engellemekte, turizm, ticaret ve ulusal ekonomiye ciddi zararlar vermektedir.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ PROJESİ ile tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik; bu sektörlerin çıktısı olan gıda maddelerinin üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde HALKIN (TÜKETİCİNİN) KENDİ DENETİMİNİ KENDİSİNİN GERÇEKLEŞTİRMESİNİN daha KOLAY daha ETKİN ve daha UCUZ olacağı düşüncesini paylaşmakta ve bu bilinçle FAHRİ olarak KAMU YARARINA, ilgili KAMU –KURUM ve KURULUŞLARINA gönüllü destek vermeye çalışmaktadır.

GIDA TERÖRÜNÜ engellemek, kanunlarla belirlenmiş yasal denetim yetkisi olan kamu-kurum ve kuruluşlarımızın denetimlerinin artırması yanında vatandaşların bilinçli ve dikkatli birer tüketici olmaları, gıda maddelerini alırken sorgulayıcı olmaları ile mümkün olacağını düşünüyoruz. Fahri Gıda Müfettişlerimiz bu vizyonla faaliyetlerine devam ederken çevresinde FARKINDALIK ÜRETMEYİ, bir parçası olduğu toplumun, gerekli nitelikte ve nicelikte gıda tüketme hakkını korumaya destek vermeyi amaçlamaktadır. Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, kendi üye firmalarıyla başlattığı bu projeyi ulusal çapta bir farkındalık projesi olarak yürütmeyi hedeflemektedir.

Projenin ulusal çapta yaygınlaşması halinde GIDA TERÖRÜNÜN ülkemize verdiği kültürel, sosyal ve ekonomik zararların, FARKINDALIĞINI ARTIRDIĞIMIZ TOPLUMUMUZUN DESTEĞİ İLE zamanla azalacağı malumunuzdur.

• Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu kuruluş tüzüğünde de tarafımıza görev olarak tevdi edilen «toplumumuzun, gerekli nitelikte ve nicelikte gıda tüketme hakkını korumaya yönelik faaliyetler yürütmek ve toplumda farkındalık projeleri üretmek» sorumluluğumuzu da yerine getirmeye,

•Toplumumuzu ve gıda arzı sağlayan işletmelerimizi gıda güvenliği, güvenilir gıda, gıda hijyeni konularında farkındalıklarını artırmaya,

•Ülkemiz genelinde on binlerce işsiz Gıda Mühendislerine saha deneyimi, staj imkânı ve istihdam üretmeye,

• Projemizin nihai amaçları arasında olan; İşletmelerimizin gıda arzındaki halk sağlığına yönelik hassasiyetini halkın (tüketicinin) gözlem, yorum ve görüşlerine açarak, toplum sağlığına verdikleri değeri, mevcut yasal standartların korunmasına (GIDA YÖNETMELİĞİ, HACCP, ISO22000 Esas Alınarak), tüketicilerimizde farkındalıklarını katmak,

Bu katkılarla ilgili Kanunların açıkça belirttiği gibi gıda işletmelerinin, gıda arzında halk sağlığını garanti altına alınması adına yasal denetim yetkisini üstlenen kamu-kurum ve kuruluşların bir nebzede olsa yükünü hafifletebilmek için gösterdiğimiz bu çabamızı kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz.

Toplumuzun gelişmesi ve başarılı olması için onu oluşturan bireylerin her yönden sağlıklı olmasına bağlı olduğunu düşünen TARIMKON’ UN bu vizyonunun gerçekleşebilmesi için toplumumuzun her kesiminden destekleri bekliyoruz. “


Kaynak: Banu Barlas