Elektrik hizmetinden alınan kayıp-kaçak bedeli ile ilgili olarak yaşanan tartışmaları değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu üyesi ve Tüketici ve Çevre Derneği (TÜÇEV) Genel Başkanı Sıtkı Altan, “bu aşamada, tüketicilerin başvuru için acele etmemelerini öneriyoruz” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) üyesi Tüketici ve Çevre Derneği Genel Başkanı Sıtkı Altan konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır;

Yıllardır elektrik hizmetinden alınan kayıp-kaçak bedeli tüketiciler tarafından tepkiyle karşılanmış ve tüketici vicdanını rahatsız eden kayıp-kaçak bedeli ile ilgili olarak tüketiciler tarafından çok sayıda yargısal başvuru yapılmış, bu başvuruların çoğunluğu tüketiciler lehine sonuçlanmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından, 21.05 2014 tarihinde verilen (E: 2013/7-2454, K: 2014/679) karar ile elektrik tüketiminden alınan kayıp-kaçak bedelinin hukuk devleti ve adalet düşüncesi ile bağdaşmadığına hükmedilmiş ve bu karar tüm hukuk yolları tüketilerek kesinleşmiştir. Bu karar ile kayıp kaçak bedelinin “haksız kazanç olduğunu, dürüst vatandaştan alınamayacağını ve bu paranın tüketiciye iadesi gerektiği” ortaya konulmuştur.

Kesinleşen bu üst düzey karar sonrası, tüketiciler kayıp-kaçak bedelinin iade edilmesi için yoğun şekilde başvurular yapmaya başlamışlar, Tüketici Hakem Heyetlerinin önünde kuyruklar oluşmuştur.

Yaşanan bu toplumsal hareketlilik üzerine, yargı kararını uygulayarak “hukuk devleti” ilkesine sadakat göstermesi gereken siyasi iktidar ne yazık ki, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı hazırlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndermiştir.

Tasarı incelendiğinde, kayıp-kaçak bedelini yasallaştıran, dahası bu bedel ile ilgili olarak yargılama yetkisini sınırlayan ve açılmış davaları da etkileyecek şekilde düzenlemeler bulunduğu görülmektedir. Buna göre; bugüne kadar tüketicinin yargı yoluyla geri almayı başardığı bedeller tarifelere eklenecek, devam eden yargısal süreçler de, tasarı yasalaştığında duracak ve davalar düşecektir.

Üyesi olduğumuz Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) çatısı altında örgütlenmiş olan onlarca tüketici örgütü birlikte hareket etmek suretiyle bu akıl dışı yasa tasarısının yasalaşmasını engellemek için yoğun çaba harcamaktayız.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) üyesi Tüketici ve Çevre Derneği (TÜÇEV); bu aşamada yaşanan belirsizlik ortamının sona ermesi ve tasarının akıbetinin beklenmesi yönünde görüş bildirmektedir. Buna göre, tüketicinin ayrı bir mağduriyet yaşamaması için kayıp-kaçak bedellerinin iadesi için başvuru yapmakta acele etmemeleri gerekmektedir.

Sıtkı Altan
Genel Başkan


Kaynak: Özel Haber