NEDEN AK PARTİDEN ADAY OLDUM....

Türkiye 2002 yılından bu yana büyük bir değişim içine girdi. Öncesinde yaşanan Siyaset, ekonomi ve toplumsal yaşamdaki ciddi problemler vatandaşlarımızın gündelik hayatını ve geleceğini olumsuz yönde etkiliyor, büyük bir değişim arzusu yaşıyordu. Türkiye de bu sorunların üstesinden gelecek, vatandaşlarına huzur, güven ve refah sağlayacak, geleceklerine güvenle bakmalarına öncülük edecek değişimin Ak Partide olduğuna inanıyorum..

Kavramların içinin boşaltıldığı, değerlerin eskitildiği, sözün anlamını yitirdiği 2002 öncesi dönemlerden, kararlı, önünü ve geleceğini görebilen bir harekete, onurlu bir mücadeleye, ayakları yere basan, ufuk açıcı, gerçekçi program ve projelerle siyasete yeni bir anlayış getiren ve güven tesis eden parti ile Yeni güçlü Türkiye hedefine yürümeye başladık.
AK Parti’nin siyaset anlayışına göre, milletin iradesi esastır ve millet iradesini gölgede bırakacak hiç bir uygulamaya müsamaha gösterilemez.

AK Parti, 2002 yılından itibaren Programında belirtilen bu görüşlerini hayata geçirmek amacıyla önemli yasal reformlar yaparak; ülkemizde hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarının gelişmesi, en ileri standartlara kavuşturulması ve bu meyanda siyasi özgürlük alanlarının genişletilmesi yönünde büyük ve önemli adımlar atmış ve kararlılıkla adımlar atmaya devam etmektedir.

Bununla birlikte Ak Parti ekonomik kalkınma hamlesini başlatarak, gelir dağılımındaki bozuklukları düzeltecek, yoksulluğu ortadan kaldıracak, küskünlükleri giderecek; birleştirici, kucaklayıcı, toplumsal barışı temin edici, kurumlarla yurttaşlar arasında güven sağlayıcı politikaları ile her geçen gün milletin güvenini daha da kazanmıştır. Mili Barış ve Demokrasi projesi ile Türkiye nin önünü açmış, 78 milyon eşit ve mutlu vatandaş olarak yaşanabileceğini göstermiştir.
Tüm renkliliğiyle, benzerlikleri ve farklılıklarıyla; kısaca eşsiz zenginlikleriyle Türkiye, kendi içinde, bölgesinde ve tüm dünyada yeniliğin, kalkınmanın, barışın, huzur ve refahın öncüsü olmaya aday bir potansiyele sahiptir.

Partim bu siyasi irade ve kararlılıkla büyük Türkiye hedefine yürümektedir. Ben de bu davaya inanan bir nefer olarak, Türkiye'mizin önünü açmak, Güçlü ve Büyük Türkiye hedeflerimize ulaşmak için yeni anayasa ve başkanlık sisteminin gerekliliğine inanıyor, önündeki engeller olarak gördüğüm, tüm çıkar ve vesayet kurum ve odakları ile kararlılıkla mücadele etmek üzere üzere Ak Partiden aday oldum.


Kaynak: Banu Barlas