Türkiye Büyük Millet Meclisi personelini arıyor. 69 kişiyi işe alacak olan TBMM, hem meclisin hem de milletvekillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak birimlere atama yapacak.

Teknisyenden teknikere, anaokulu öğretmeninden mühendise, psikologdan bakıcı anneye ve yangın söndürme erine kadar 69 personel alınacak. Başvurular internet üzerinden yapılabiliyor.

Meclis'in aradığı kadrolara alınacaklarda aranan şartlar ise şöyle:

Başvurmak isteyenlerin öncelikle 2013-2014 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olması ve en az 70 puan alması gerekiyor. Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacak. Aranan şartları taşıyan istekliler, 23 Mart-3 Nisan tarihleri arasında TBMM'ye, internet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen başvurabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava başvuruda bulunacak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
b) Sınav açılan kadrolar için belirtilen şartları taşımaları,
c) İlanda belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları gerekiyor.

NEREYE, NE ZAMAN BAŞVURULACAK?

Başvurular 23 Mart'ta başlayıp 03 Nisan 2015 tarihi mesai bitiminde sona erecek.
Başvurular, http://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak,

istenilen belgelerle birlikte;
Şahsen yapılacak başvurular, TBMM Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar / ANKARA adresine,

AMAN DİKKAT POSTANIZ 3 NİSAN'A KADAR MECLİSTE OLSUN!

Posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar / ANKARA adresine yapılacak.
Posta ile yapılan başvuruların 3 Nisan'a kadar Meclis'e ulaşması gerekiyor. Yine başvuruda hiçbir evrakın eksik olmaması şartı aranıyor. 3 Nisan tarihinden sonra yapılan başvurular da eksik belge bulunan başvurular da dikkate alınmayacak.

4 - SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Aday Başvuru Formu.
b) Öğrenim durumunu gösterir belgenin (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar denklik belgesi ile birlikte) aslı veya onaylı örneği (Mesleki eğitim gerektiren kadrolara başvuruda bulunacak lisans mezunu adaylar meslekleriyle ilgili diplomalarını da ibraz etmek zorundadır.)
c) KPSS puanını gösterir belge.

ÖZGEÇMİŞİNİZİ EL YAZISIYLA YAZIN

d) Kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmiş.
e) Kadrolar itibarıyla aranan şartlar bölümünde belirtilen ve başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler.
Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz edilmek şartıyla Kurumumuzda onaylatılabilecektir. Sınava başvuru için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

5 - SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr/duyurular internet adresinden ilan edilecek.
Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şart.
Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecek.Kaynak: Banu Barlas